Er det tid til at lave en strategi for jeres virksomhed?

Strategi fra start til slutStår I overfor at skulle lave en strategi eller opdatere den tidligere? Relatepeople laver workshops og faciliterer jeres strategiproces, så I kommer i hus med den retning I ønsker at gå med jeres virksomhed. Det vil sige at tage hånd om strategien fra start til slut.


Strategiprocessen tager afsæt i kendte og velafprøvede metoder og modeller opnået gennem konsulentens uddannelse indenfor strategi, samt ikke mindst mange års erfaring med strategiudvikling for små som store virksomheder.


Konsulenten kan anvende det anerkendte værktøj MakeMyStrategyTM til strategiarbejdet, der gør hele strategiprocessen nemmere at arbejde med og dokumentérbar.


Læs mere om MakeMyStrategy™ herunder.

En overskuelig og dokumentérbar strategi

MakeMyStrategy™ er en platform der gør strategiarbejde og dokumentation let, overskueligt og målbart.


Baseret på mange års erfaring og de bedste strategiværktøjer, guider MakeMyStrategy™dig fra A-Z i dit strategiarbejde og giver dig en overskuelig og professionel strategiplan og en konkret handlingsplan.


Lav en strategi, der kan implementeres


Analyser viser at 76% fejler når der skal implementeres strategier - primært fordi organisationen ikke er klar og har forstået meningen med forandringen.

Som ekstern sparringspartner, hjælper jeg dig med at udarbejde og komme i mål med jeres strategi, og en klar kobling til jeres langsigtede mål og drømme.


I arbejdet med jeres strategi, bruger vi MakeMyStrategy™ platformen. En digital løsning der bygger på principperne fra bogen "Strategi i vindervirksomheder" skrevet af forfatterne Jørgen Lægaard og Mikael Vest. En bog der anvendes i undervisningssammenhænge blandt andet på universiteterne og bygger på erfaringer fra omkring 600 strategiprocesser.


MakeMyStrategy fører dig sikkert frem mod dine strategiske mål

Med en let og intuitiv brugergrænseflade guides du sikkert gennem tre faser, der bringer dig fra virksomhedens nutid til den strategiske fremtid, du ønsker for din virksomhed. ​MakeMyStrategy har en nem og intuitiv model for at bringe klarhed over de væsentligste forandringsbehov virksomheden står overfor, og gøre disse til operationelle mål i en handlingsplan.

Nutid

 • Nutid handler om den nuværende strategiske situation.

 • Du får en række spørgsmål og opgaver, der afklarer både de eksterne og interne strategifaktorer, som er gældende for din virksomhed.

 • Eget strategimateriale, budget mm. Kan indarbejdes ad hoc.

 • Du prioriterer i de udledte styrker, svagheder, muligheder og trusler.

 • Du fastlægger de vigtigste forandringsbehov som virksomheden står overfor i den nuværende situation.

Fremtid

 • Fremtid handler om hvilken fremtidig positionering virksomheden ønsker – altså hvad er målet på sigt.

 • Diverse spørgsmål og opgaver hjælper med at blive helt skarp på virksomhedens vision, mission og værdier.

 • Eget strategimateriale kan indarbejdes ad hoc.

 • Der stilles skarpt på hvem I henvender jer til, hvad I tilbyder, hvordan I tilbyder jeres produkt samt jeres værdier.

 • Mulighed for at indarbejde FN’s verdensmål så strategien også er bæredygtig.

Handling

 • Handling har fokus på gabet mellem nutid og fremtid – altså hvad der skal til for at nå målet.

 • En række spørgsmål og opgaver hjælper med at afklare hvilke aktiviteter, der skal ske i fremtiden og hvornår de forskellige aktiviteter skal igangsættes.

 • Det hele ender automatisk op med en konkret handlingsplan, executive summary samt en detaljeret strategiplan.

 • Output kan anvendes som styringsværktøj

 • Alt er professionelt opsat så det også kan anvendes overfor 3. part.

MakeMyStrategy er udviklet af Sanne Markwall baseret på mange års erfaring med udvikling af strategi. 
Læs mere på www.MakeMyStrategy.com

unsplash