Talentudvikling


Undersøgelser viser, at ledere og medarbejdere der bruger deres talenter, er mere effektive. Organisationer, der er gode til at bringe talenter i spil, styrker produktiviteten.


Talentindikatortesten, som Relatepeople er certificeret i, er et unikt værktøj, til at måle og udvikle talent i virksomheden.


Opnå bedre resultater og produktivitet

gennem talentudvikling

Formålet med medarbejder-udvikling er for virksomheder at skabe bedre resultater og øget produktivitet. Meget ofte medfører det også større arbejdsglæde og motivation hos medarbejderne.


Medarbejdere perfomer bedst, når der er en balance mellem arbejdsindsats, styrker og de rammer som medarbejderne mødes af fra ledelsen og organisationen.


Det er de færreste ledere og medarbejdere i Grønland, der kan sætte ord på deres talenter og potentialer, men det kan vi nu.

Talentindikatortesten, som Relatepeople er certificeret i, er et unikt værktøj, til at måle og udvikle talent i virksomheden. 


Udgangspunktet i et virksomhedsforløb er først at afdække den enkeltes, og derefter teamets talenter.


Relatepeople arbejder i dybden med de enkeltes og teamets talenter, ift. de udfordringer eller muligheder som virksomheden står overfor.


Ved afholdelse af workshop, kommer vi ind på talenterne, og hvilken styrke det repræsenterer ift. virksomhedens arbejde og mål.Alt bliver skræddersyet til virksomhedens specifikke behov, og I sikres en høj kvalitet med Relatepeoples faglige indsigt og praktiske erfaring med medarbejderudvikling.Analyser viser at udvikling af styrkebaseret medarbejderudvikling fører til øget kundetilfredshed, øget medarbejdermotivation, større salg og indtjening, færre uheld og lavere personaleomsætningKilde: Analyse af Gallup Inc., 2016

1,2 mio. individer og 49.495 forretningsenheder.

Talentbaseret ledelsesudvikling -

få talenterne i spil

Undersøgelser viser, at ledere og medarbejdere der bruger deres talenter og styrker, er mere effektive. Organisationer, der er gode til at bringe talenter i spil, styrker produktiviteten.

 

For virksomheden kan afdækningen af talent bidrage til bedre interne og eksterne rekrutteringer, bedre fastholdelse og udvikling samt færre omkostninger.

 

For deltagere i dette forløb opnås større indsigt i egne talenter og styrker, hvilket kan øge effektivitet, arbejdsglæde og motivation. I forløbet afdækkes de personlige talenter, der kan sættes i spil og dermed bidrage til at nå virksomhedens mål. Relatepeople kan give individuel feedback til den enkelte og til hele gruppen, samt opfølgning med virksomheden. Relatepeople kan efter aftale udvikle et talentudviklingsforløb, med opfølgning for den enkelte deltager og virksomheden.

 

Relatepeople bidrager også gerne med talenttests ifm. rekrutteringer.Til rekruttering og udvikling


TALENTINDIKATOR©

Der findes tre typer af tests, som bruges til at vurdere et menneske ud fra deres egne udsagn:

 • Personlighedstest 
 • Ansættelsestest 
 • Udviklingstest individ/team 


Ofte bliver den enkelte test brugt til flere typer, særlig bruges personlighedstestene også til rekruttering.


En større udfordring ved test er dog, at de færreste test er konstrueret så de kan bruges til både udvikling og rekruttering, og samtidigt give indsigt i hvilken personlighed individet har.


TalentIndikator© afdækker et menneskes ægte potentiale – styrkerne.


Et menneskes største potentiale for udvikling ligger i at udvikle styrker frem for at mindske svagheder. Styrkerne beskriver hvilke ting vi er gode til, altså hvor vores hjerne har let ved at fungere. 

Får vi opgaver hvor vi kan bruge disse områder, finder vi dem lette, sjove og spændende. Får vi opgaver som falder uden for disse områder, bliver det hårdt arbejde som for det meste også demotivere os. 


TalentIndikator© afdækker følgende:

 • Dine 9 toptalenter
 • Talenternes arketyper: Har du flest tænkende, stræbende, påvirkende eller relaterende talenter?
 • Tids-dimensionerne – Hvilke dimensioner bruger du mest: Fortid, nutid eller fremtid?
 • Hårdheds-dimensionerne – Har du flest hårde eller bløde talenter?
 • Diskussions-dimensionerne – Hvad tilfører du en diskussion og hvordan håndterer du konflikter?
 • Stress-dimensionerne – Er du i risiko for stress?
 • Drive-dimensionerne – Hvad driver dig?
 • Motivations-dimensionerne – Hvad motiverer dig?

Kontakt Relatepeople hvis I ønsker at igangsætte et talentudviklingsforløb for enkelte eller flere i virksomheden.

Hvad brugerne siger om talentindikator testen

En berigende oplevelse

"Min talenttest viste mig både hvad jeg vidste i forvejen om mine talenter, men åbnede også op for nye muligheder jeg ikke var klar over. Det vil hjælpe mig videre i udviklingen af min forretning og min karriere." 

Det gav mig en bedre ide ift. valg af uddannelse

"Min talenttest bekræftede mine forventninger til de styrker og talenter jeg har, og gav mig en bedre idé om hvilken retning jeg skal gå ift. mit valg af videregående uddannelse."

Jeg kan styrke min indsats og udvikling fremover

”Talenttesten gav både kendte og overraskende indsigter, og Julia Pars’ gennemgang og engagement hjalp til at give nogle klare perspektiver på, hvordan mine talenter passer med mine opgaver og ikke mindst, hvordan jeg konkret kan styrke min indsats og udvikling fremover. ”